مجتمع مسکونی ایجی پارک

مجتمع مسکونی ایجی پارک

Eryaman İncipark Evleri
مجتمع مسکونی الوان

مجتمع مسکونی الوان

Elvan Konutları
1ساختمان مسکونی اریامان

1ساختمان مسکونی اریامان

Eryaman 1.Etap
مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر

مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر

İzoser Rezidans
مجتمع تجاری مسکونی اریامان

مجتمع تجاری مسکونی اریامان

Kıratlı Rezidans
مركز كسب و كار كازان

مركز كسب و كار كازان

Kazan İşyerleri
مرکز تجاری سارای (قصر)

مرکز تجاری سارای (قصر)

Saray İşyerleri
مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)

مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)

Batıkent İşyerleri
 • مجتمع مسکونی ایجی پارک
 • مجتمع مسکونی الوان
 • 1ساختمان مسکونی اریامان
 • مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر
 • مجتمع تجاری مسکونی اریامان
 • مركز كسب و كار كازان
 • مرکز تجاری سارای (قصر)
 • مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)
 • مجتمع مسکونی ایجی پارک

  Eryaman İncipark Evleri

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  جزعیات

 • مجتمع مسکونی الوان

  Elvan Konutları

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  جزعیات

 • 1ساختمان مسکونی اریامان

  Eryaman 1.Etap

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

  جزعیات

 • مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر

  İzoser Rezidans

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  جزعیات

 • مجتمع تجاری مسکونی اریامان

  Kıratlı Rezidans

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  جزعیات

 • مركز كسب و كار كازان

  Kazan İşyerleri

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

  جزعیات

 • مرکز تجاری سارای (قصر)

  Saray İşyerleri

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

 • مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)

  Batıkent İşyerleri

  ویژگی های ساختمان

  • نوع ساخت و ساز:ساختمان
  • محل: آریامان
  • متر مربع: 120
  • تعداد اتاق: 3+1

  نمایندگان فروش ما

  خود عیار ساخت و ساز

 • مجتمع مسکونی ایجی پارک
 • مجتمع مسکونی الوان
 • 1ساختمان مسکونی اریامان
 • مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر
 • مجتمع تجاری مسکونی اریامان
 • مركز كسب و كار كازان
 • مرکز تجاری سارای (قصر)
 • مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)
مجتمع مسکونی ایجی پارک

مجتمع مسکونی ایجی پارک

مجتمع مسکونی الوان

مجتمع مسکونی الوان

1 ساختمان مسکونی اریامان

1 ساختمان مسکونی اریامان

مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر

مجتمع تجاری مسکونی ایزوسر

مركز كسب و كار كازان

مركز كسب و كار كازان

مجتمع تجاری مسکونی اریامان

مجتمع تجاری مسکونی اریامان

مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)

مرکز تجاری باتیکنت (شهرک غرب)

تک خوابه شهرک غرب

Batıkent 1+1 İç Görsel

تک خوابه شهرک غرب

دو خوابه شهرک غرب

Batıkent 2+1 İç Görsel

دو خوابه شهرک غرب